Aleksandar Prokopiev

Aleksandar Prokopiev (ur. w 1953 r.) macedoński pisarz i muzyk. Autor powieści, zbiorów opowiadań, esejów, sztuk teatralnych i telewizyjnych; jego dzieła przetłumaczone zostały na język angielski, francuski, włoski, japoński, rosyjski, węgierski, czeski, słowacki, polski. Absolwent Uniwersytetu w Belgradzie oraz Sorbony , obecnie wykłada w Instytucie literatury macedońskiej na Uniwersytecie Cyryla i Metodego w Skopje.
W latach 80 czynny muzyk, członek nowofalowych zespołów z byłej Jugosławii: Idoli oraz Usta Usta. Autor tekstu przeboju zespołu Idoli „Rzadko Cię widuję z dziewczętami”. Z kariery muzycznej zrezygnował na rzecz studiów i literatury. W 2012 roku za książkę “Mały człowiek: Bajki z lewej kieszeni” otrzymał międzynarodową nagrodę Balkanika, prestiżowe literackie wyróżnienie. Brawo.


Książki autora w księgarni: