Współpraca z Instytutem Filologii Słowiańskiej UJ

Polskie wydanie książki bułgarskiego pisarza Emila Andreeva pt. „Łomskie opowieści”, jest wynikiem współpracy Wydawnictwa Toczka z Radą Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności Kołem Naukowym Slawistów UJ im. Tadeusza Lehra-Spławińskiego oraz Instytutem Filologii Słowiańskiej UJ.

O Emilu Andreevie i projekcie wydania jego książki, opowiada Magdalena Pytlak, doktor nauk humanistycznych, slawistka, bułgarystka, tłumaczka, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej. W trakcie pracy nad polskim wydaniem książki, zajmowała się również tłumaczeniem oraz redakcją merytoryczną studenckich przekładów.

Tłumaczami opowiadań byli studenci, obecnie już absolwenci, bułgarystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego: Katarzyna Fijołek, Marta Kowalska, Anna Król, Marzena Magdziorz, Bartłomiej Rusin oraz Magdalena Zuba.